De introductie van stagiaires binnen je bedrijf

Een goede introductie helpt een leerling net als een nieuwe reguliere werknemer zich snel thuis te voelen in het bedrijf. Ook wordt mogelijke onwetendheid over bijvoorbeeld procedures en werkwijzen voorkomen zodat het risico op schade beperkt blijft.

Voorbereiding en introductie

Zorg dat de leerling weet op welke dag, welk tijdstip, waar en bij wie hij/zij zich moet melden op de eerste dag. Zorg ervoor dat je tijd beschikbaar hebt voor een introductie en informeer de stagebegeleider en collega's over de komst van de nieuwe leerling. Vermeld duidelijk de huisregels zoals regels over hygiëne, roken, werk- en pauzetijden en ziekteverzuim. Dit voorkomt vervelende misverstanden en zorgt ervoor dat de leerling weet waar hij of zij aan toe is. Regel ook direct de administratieve zaken zoals de loonbelastingverklaring en een kopie van het legitimatiebewijs.

Aandachtspunten bij de introductie

 • Introduceer de leerling bij de collega's.

 • Informeer over de eventuele veiligheidsvoorschriften.

 • Instrueer de leerling over de werkzaamheden.

 • Zorg voor continuïteit in de begeleiding, zeker in het begin is dit erg belangrijk. Stel de leerling ook voor aan de vervangende begeleider zodat bij afwezigheid van de vaste begeleider de leerling wel weet wie bij wie hij of zij terecht kan voor vragen.

Na de introductie

Controleer in het begin regelmatig of alles volgens verwachting verloopt en stuur zo nodig bij.

Het voortgangsgesprek tijdens de stageperiode

Er wordt van jou als praktijkopleider/stagebegeleider verwacht dat je regelmatig voortgangsgesprekken voert met de leerling over zijn beroepsmatige ontwikkeling. Op het voortgangsformulier dat je van de leerling ontvangt kun je de voortgang op de belangrijkste competenties registreren. Je kunt de onderstaande checklist gebruiken voor de voorbereiding van het gesprek en als handleiding voor tijdens het gesprek.

 1. Opening van het gesprek

  Leg uit wat het doel en de geschatte duur van het gesprek is en vraag naar de ervaringen van de leerling over de afgelopen periode.

 2. Stel bespreekpunten vast

  Vertel waarover je het wilt hebben tijdens het gesprek en vraag aan de leerling of hij/zij een aantal punten wilt toevoegen aan het gesprek.

 3. Bespreek ieder punt

  Bespreek wat er goed gaat en wat er beter kan. Motiveer deze punten ook. Daarnaast vraag je naar de mening van de leerling en laat je de leerling zelf oplossingen bedenken en vult deze aan waar nodig is.

 4. Sluit het gesprek af

  Vat het gesprek samen en maak afspraken. Vul daarna samen het voortgangsformulier in en vraag of alles duidelijk is voor de leerlingen. Laat ook wat ruimte open voor vragen te beantwoorden.

Aandachtspunten tijdens het gesprek

Is de planning gehaald? Beoordeel de voortgang van de:

 • Beroepscompetenties

 • Beroepshouding

 • Functioneren in het bedrijf

 • Persoonlijke ontwikkeling

 • De voortgang op school

Laat de leerling zoveel mogelijk zelf reflecteren en zelf oplossingen aandragen. Informeer naar persoonlijke zaken wanneer je dit nodig acht zoals de thuissituatie, financiële situatie, hobby's en sport. Soms hebben deze zaken veel invloed op het dagelijks functioneren van de leerling en kan een gesprek met jou daarover helpen. Doe dit alleen wanneer de leerling ook echt aangeeft hierover te willen praten, het blijven natuurlijk privé zaken.

Het beoordelingsgesprek

Aan het einde van de stageperiode wordt het beoordelingsgesprek gevoerd. In dit gesprek geef je jouw oordeel over de resultaten en het algehele functioneren van de leerling.

De voorbereiding

Zorg ervoor dat je voor aanvraag van het gesprek je beoordeling al op papier hebt gezet. Hierbij moet je aan de volgende regels denken:

 • Beoordeel objectief en onderscheid hoofd- en bijzaken. Zorg dat de leerling 'bagage' meeneemt voor zijn of haar toekomst.

 • Geef in het gesprek zowel positieve als negatieve punten aan. Het is algemeen bekend dat juist een positieve benadering sterk motiverend werkt.

 • Probeer een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de beoordeling van de werkprestatie en de beoordeling van het gedrag en de werkhouding. Beoordeel alleen wat de leerling doet, niet wat of wie hij of zij is.

Het gesprek

In principe is het beoordelingsgesprek een eenzijdig gesprek waarin jij jouw mening geeft over de leerling. Die mening geeft je goed onderbouwd zodat de leerling hier ook daadwerkelijk iets aan heeft voor de toekomst. Blijf objectief en uit je kritiek op positieve wijze. Neem de tijd voor het gesprek aangezien het erg belangrijk is voor de leerling.

 1. De opening van het gesprek

  Geef duidelijk het doel en de geschatte duur van het gesprek aan.

 2. De algemene beoordeling

  Geef een beoordeling over het geheel, hoe je de leerling ervaren hebt tijdens de stageperiode. Bespreek ook de punten waarop deze beoordeling is vastgesteld en bespreek de beoordeling per punt.

 3. De reactie van de leerling

  Bespreek met de leerling wat hij of zij er zelf van vindt. Vraag door op de reactie zodat je een goed beeld krijgt en de leerling het gevoel heeft dat hij serieus genomen wordt. Vraag daarbij ook aan de leerling hoe hij het bedrijf ervaren heeft en hoe de begeleiding was. Dit is handig om te weten zodat je in de toekomst hier rekening mee kan houden.

 4. Afsluiting van het gesprek

  Vat als laatste het gesprek samen en sluit dit op een positieve manier af.

Na het gesprek

Na het gesprek leg je de beoordeling schriftelijk vast. Hiervan geef je een exemplaar aan de leerling en aan de school. Deze schriftelijke vastlegging kun je eventueel combineren met een getuigschrift. Dit geeft de stageperiode meer betekenis en geeft de leerling een erkenning voor zijn of haar werk wat tevens van pas kan komen bij een volgende sollicitatie.

Terug naar Voor bedrijven
Koopgidsen Wij hebben een aantal handige koopgidsen voor u samen gesteld. Hieronder zie je de populairste. Bekijk alle koopgidsen
Civas-opleidingen