Tips voor een goede sollicitatiebrief

Wij geven je hier een aantal tips om zo een goede sollicitatiebrief te schrijven. Deze tips zijn:

  •     Richt je sollicitatie altijd aan de contactpersoon die vermeld staat bij de stagevacature.
  •     Laat de lezer weten waarom je solliciteert op die specifieke stagevacature.
  •     Toon interesse en laat zien dat je al meer weet over het bedrijf. Bezoek bijvoorbeeld de website voor meer informatie.
  •     Laat de lezer weten waarom je juist bij dit bedrijf stage wilt lopen.
  •     Trap geen open deuren in zoals; “ik schrijf u om te solliciteren naar de stagevacature” of “zoals u kunt zien in mijn CV”. Probeer elke alinea origineel te beginnen en kom snel ter zake. 

Een checklist

Jij kan aan de hand van een kleine checklist kijken of je sollicitatiebrief goed geschreven is en voldoet aan een aantal eisen. Op deze manier ben jij er verzekerd van dat je brief zal opvallen! Jij kan de volgende vragen stellen nadat je jouw brief nog een keer gelezen hebt:

  • Is je brief gericht aan de contactpersoon?
  • Wordt duidelijk dat je enthousiast bent voor de functie?
  • Wordt duidelijk dat jij het bedrijf iets te bieden hebt?
  • Heb je de brief positief afgesloten?
  • Heb jij de brief gecontroleerd op spel- en grammaticafouten?

Het opstellen van een brief

Een goede brief bestaat uit drie, vier of maximaal vijf alinea's. Probeer bij het opstellen van je brief wel deze volgorde van opzet aan te houden:
Introductie = Vertel dat je een stageplaats/BBL vacature zoekt
Motivatie = Waarom wil je bij dit bedrijf stage lopen?
Voordelen = Wat heb jij te bieden aan het bedrijf? Wat kan je?
Afsluiting = Sluit je brief af en vraag om een gesprek
Hoewel het verleidelijk en gemakkelijk is om deze brieven letterlijk te kopiëren, raden wij je dit toch af. Een gekopieerde standaard brief straalt geen enthousiasme uit en zal dan ook meestal niet tot een uitnodiging voor een gesprek leiden. Probeer dan ook zelf je eigen brief te maken waaruit je enthousiasme blijkt. Waarom moeten ze jou aannemen voor de stage? Waaruit blijkt dat? Om je te helpen bij het opstellen van je eigen brief kan je hier twee voorbeelden vinden.

Een voorbeeld van hoe je deze brief opbouwt

Eigen naam
Adres 
Postcode en woonplaats

Datum en woonplaats

Geachte heer, mevrouw (naam van contactpersoon)

Op de stagewebsite MBO Stageplaatsen zag ik de stagevacature die beschikbaar is bij uw bedrijf. 

Beschrijf hier waarom deze stagevacature jou opviel, waarom past deze vacature bij jou? (beschrijf dit in maximaal 2 zinnen)

Beschrijf hier je motivatie, een uitgebreidere toelichting op waarom jij geschikt bent voor het bedrijf. Noem je sterke punten en laat zien hoe deze aansluiten op de eisen die vermeld staan bij de vacature. (beschrijf dit in maximaal 8 zinnen)
Beschrijf hier je toelichting op je CV licht de sterke punten uit je CV die voor de stagevacature van belang zijn. Bijvoorbeeld dat je goed bent met computers en ook een ICT opleiding volgt. (beschrijf dit in maximaal 5 zinnen)

Sluit in de laatste alinea kort, bondig en positief af en probeer aan te sturen tot een gesprek zoals in het onderstaande voorbeeld.
Ik hoop dat deze sollicitatie u aanleiding zal geven mij uit te nodigen voor een gesprek. In dit gesprek wil ik graag deze sollicitatiebrief en mijn CV persoonlijk willen toelichten.

Met vriendelijke groet,

Voornaam en achternaam

Civas-opleidingen