MBO Stageplaatsen.nl

“DE ONLINE STAGEBANK VOOR MBO STUDENTEN EN BEDRIJVEN”

MBO Studenten, stagebank, stageplaatsen

BOL/BBL: de twee leerwegen

MBO studenten kunnen op twee manieren een opleiding volgen:

  • Via de beroepsopleidende leerweg (BOL leerweg)
    Studenten lopen een van te voren vastgestelde periode stage, bijvoorbeeld 6 maanden.
  • Via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL leerweg)
    Studenten werken 3 á 4 dagen bij een vaste werkgever en gaan 1 á 2 dagen naar school.

Beide leerwegen leiden de student op voor hetzelfde diploma. De omvang van de beroepspraktijkvorming (stage) bepaalt voor een groot deel het verschil tussen beide leerwegen (minimaal 60% praktijk voor de BBL en minimaal 20% praktijk voor de BOL).

BOL stagiaires kunt u bijvoorbeeld goed inzetten voor tijdelijke projecten waarvoor u tijdelijk te weinig capaciteit in huis heeft. Maar zoekt u een leerling die u graag het vak wil leren en na de opleiding eventueel in dienst wil nemen? Dan kunt u beter kiezen voor een BBL stagiaire, deze studenten zijn gedurende de gehele opleiding bij u in dienst en werken dus volledig mee met de eventuele andere aanwezige personeelsleden. 

Een ander belangrijk verschil tussen BOL en BBL studenten is dat de BBL studenten een leerarbeidsovereenkomst moeten ontvangen. De student wordt dus in dienst genomen door het bedrijf en ontvangt een salaris en een studiekostenvergoeding.

BOL studenten ontvangen geen arbeidsovereenkomst maar een stageovereenkomst. Zij worden dus niet in dienst genomen door het bedrijf, maar hebben in de meeste gevallen wel recht op een stagevergoeding en in sommige gevallen ook een reiskosten vergoeding.

Bij beide soorten overeenkomsten zijn altijd drie partijen betrokken: het leerbedrijf, de student en de opleidingsinstelling.

 

© copyright MBO Stageplaatsen.nl | links | Ontwerp door Imade